Hard Night Falling (2019) HDTV

หลังจากปฏิบัติการตำรวจสากลในอิตาลีไมเคิลเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของ บริษัท เมื่อจู่ ๆ แขก 50 คนถูกจับตัวประกันโดยมีอาวุธ 15-20 คนในราคา $ 150,000,000

แนะนำสำหรับคุณ