Genesis: The Fall Of Eden (2018) HDTV

ในสังคมหลังความตายการใช้ชีวิตใต้ดินเพื่อป้องกันมลภาวะความกังวลหลักคือการได้รับอาหารเพียงพอและค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ หุ่นยนต์ที่ทนต่อมลภาวะพร้อม A.I ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้ได้รับสิ่งนี้

แนะนำสำหรับคุณ