Futureworld (1976) บรรยายไทย

นักข่าวสองคนคือ Tracy and Chuck ได้รับข้อความจากคนที่สามซึ่งค้นพบบางสิ่งเกี่ยวกับ "Futureworld" และถูกฆ่าตายก่อนที่เขาจะบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาไปที่ Futureworld เพื่อค้นหาสิ่งที่เขารู้

แนะนำสำหรับคุณ